Херсонский планетарий является коллективным членом международного союза планетариев IPS, а также коллективным членом УАА (украинская астрономическая ассоциация) и общественной женской организации «Дия»
Храмцова
Ольга
Юрьевна
директор
Седина
Оксана
Николаевна
бухгалтер
Вельдбрехт
Алла
Александровна
лектор
Шибаева
Юлия
Валериевна
лектор
Шулешко
Светлана
Павловна
режиссер
Храмцов
Семён
Михайлович
волонтер
Тверезовская
Лариса
Семеновна
лектор
Публічна оферта 1. Загальні положення 1.1.Цей документ є Публічною офертою Товариства з обмеженою відповідальністю “Херсонський планетарій ім.Ю.О.Гагаріна”, що надає професійні послуги і містить всі істотні умови надання інформаційних та консультаційних послуг. 1.2.Публічна оферта є офіційним документом і публікується на сайті Виконавця за адресою: https://planeta.ks.ua 1.3.У разі оплати послуг юридична або фізична особа тим самим підтверджує прийняття наступних умов Публічної оферти і стає Замовником. Виконавець і Замовник є Сторонами Публічної оферти. 1.4.Публічна оферта не вимагає підпису і печатки Замовника і зберігає повну силу і дію. 1.5.У зв'язку з вищесказаним, Замовник повинен уважно прочитати текст Публічної оферти, а в разі незгоди з умовами - відмовитися від укладення Публічної оферти і використання послуг Виконавця. 2. Прийняття і договір громадської пропозиції 2.1.Замовник приймає Публічну оферту шляхом передоплати послуг Виконавця, щодо яких Публічна оферта є остаточною. Ухвалення Замовником цієї Публічної оферти означає, що він повністю згоден з усіма положеннями Публічної оферти. 2.2.Шляхом прийняття Публічної оферти в порядку, зазначеному в п. 2.1 Публічної оферти, Замовник гарантує, що він ознайомлений, згоден та повністю і беззастережно приймає всі умови Публічної оферти в тій формі, в якій вони представлені. 3. Права та обов'язки сторін 3.1. Виконавець зобов'язується: 3.1.1.Організувати і забезпечити належне надання послуг. 3.1.2.Використовувати всі персональні дані і конфіденційну інформацію про Замовника тільки для надання послуг, не передавати і не показувати інформацію, зазначену в документації, і інформацію про Замовника третім особам. 3.2. Виконавець має право: 3.2.1.Самостійно визначати форму і способи надання послуг, виходячи з вимог законодавства, технічних можливостей, а також конкретних умов Договору з урахуванням побажань Замовника. 3.2.2.Вимагати оплати за надані послуги або за послуги, що надаються. 3.2.3.Відмовити у наданні послуг Замовнику у разі несплати (часткової оплати) за послуги своєчасно, при несвоєчасному поданні заявки на надання послуг. 3.2.4.Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання його зобов'язань за Договором. У разі отримання невірної або неповної інформації від Замовника, Виконавець має право призупинити виконання своїх зобов'язань за Договором до надання необхідної інформації. 3.3. Замовник зобов'язується: 3.3.1.Своєчасно і в повному обсязі сплачувати вартість надання послуг Виконавця. 3.3.2.Надати Виконавцю всю інформацію і дані, які необхідні для виконання його зобов'язань за Договором. 3.3.3.Не розголошувати конфіденційну інформацію та інші дані, надані Виконавцем. 4. Гарантії 4.1.Укладаючи цю угоду, Замовник підтверджує і погоджується з тим, що на нього прямо поширюються всі гарантії, обіцянки і дані, надані Замовником відповідно до цього Договору. 5. Дійсність 5.1.Виконавець та Замовник визнають, що цей Договір є обґрунтованим, дійсним та підлягає виконанню. 5.2.Якщо будь-який термін, угода, умова або положення цього Договору буде визнано судом компетентної юрисдикції недійсним або що не підлягає виконанню, то Сторони можуть змінити такий стан судом виключно в тих межах, в яких це визнано необхідним, щоб в результаті інші положення цього Договору жодним чином не були порушені або визнані недійсними. 6. Зміна 6.1.Виконавець залишає за собою право змінювати, оновлювати, додавати, видаляти, переглядати і змінювати цей Договір в будь-який час. Такі зміни вступають в силу, і Замовник погоджується з ними або через 30 днів з дати публікації змін на веб-сайті, в залежності від того, що настане раніше. 7. Конфіденційність 7.1.Сторони погоджуються, що кожна з них зобов'язується зберігати і не розкривати будь-яку конфіденційну або приватну інформацію, отриману від іншої сторони в результаті або у зв'язку з Договором та / або Послугами, що надаються у зв'язку з ним. 7.2.Ні Замовник, ні Виконавець не можуть без попередньої письмової згоди іншої Сторони розкривати будь-якій третій стороні будь-які дані, що стосуються приватної або конфіденційної інформації та матеріалів іншої Сторони, включаючи, крім іншого, бізнес або методи роботи іншої Сторони, в результаті або у зв'язку з Договором та / або Послугами, за винятком випадків, передбачених законодавством, в тій мірі, в якій така інформація може стати загальнодоступною, вона може бути отримана або згенерована кожною із Сторін, крім порушення даного пункту. 7.3.Цей пункт залишається в силі після припинення дії Договору. 8. Реквізити Виконавця Товариства з обмеженою відповідальністю “Херсонський планетарій ім.Ю.О.Гагаріна” Адреса: м.Херсон вул.Воронцовська буд 14 код ЄДРПОУ 02923370