Херсонский городской исполнительный комитет
по совместным экологическим проектам, юбилейным мероприятиям, тротуарной астрономии.
Планетарии Украины
Киевский, Харьковский, Днепропетровский, Донецкий...
ТМ «ОБОЛОНЬ»
Оказание спонсорской помощи при проведении Новогодних программ для детей сирот и инвалидов(2005-2010гг) по проведению мероприятий для детей инвалидов (1998-2010гг.)
ЗАО «Теплотехника»
Оказание помощи в ремонтных, строительных, организационных мероприятий.
ЦМИ «Тотем»
Помощь в организациях праздников и фестивалей. Идейные вдохновители и фанаты космоса.
Фонд «ЗАХИСТ»
реконструкция газона возле планетария (2010 год)
ТРК «ВТВ плюс»
Организация и руководство проекта «Мовою зорь» (2008-2010гг)
Предприятие «Вимір»
Оказание помощи при установке счетчика тепла и его обслуживание.
ПКФ «Биолог»
Оказание помощи в ремонтных работах 1997-1998гг.
Велофорум Херсона
Сотрудничество в приобретении нового оборудования
Кредитный союз «Единство»
Оказание помощи в организации благотворительных мероприятий.
ЧФ «Арбат»
Оказание благотворительной помощи для детей инвалидов и установке кондиционеров в «Звездном зале» планетария.
ООО «УКРКОМ»
Оказание провайдерских услуг
ТМ «Бюрократ»
Оказание услуг по новогоднему оформлению зала
«СОЛДИ»
Оказание организационной помощи, а также помощи в выпуске юбилейной продукции.
«Облремстройтрест»
Оказание помощи в ремонтно-строительных работах 1992 - 2000 гг.
«Химрезервы»
Оказание оказание помощи в ремонтно-строительных работах при подготовке к юбилею Планетария.
«Херсонский Кирпично-силикатный завод»
Оказание экстренной помощи при ремонте фасада здания
Фирма ирбис (Эдельвейс)
В выпуске юбилейной продукции
ЧП «Павлюченко»
Оказание спонсорской помощи детям сиротам и малоимущим при проведении программы в Звездном зале планетария.
Предприятие «Мировая линия»
Оказание помощи и организации работы
Интернет-издание
Информационная поддержка
Херсон туристический
Официальный туристический сайт города управления культуры херсонского городского совета
Оферта
Публічна оферта 1. Загальні положення 1.1.Цей документ є Публічною офертою Товариства з обмеженою відповідальністю “Херсонський планетарій ім.Ю.О.Гагаріна”, що надає професійні послуги і містить всі істотні умови надання інформаційних та консультаційних послуг. 1.2.Публічна оферта є офіційним документом і публікується на сайті Виконавця за адресою: https://planeta.ks.ua 1.3.У разі оплати послуг юридична або фізична особа тим самим підтверджує прийняття наступних умов Публічної оферти і стає Замовником. Виконавець і Замовник є Сторонами Публічної оферти. 1.4.Публічна оферта не вимагає підпису і печатки Замовника і зберігає повну силу і дію. 1.5.У зв'язку з вищесказаним, Замовник повинен уважно прочитати текст Публічної оферти, а в разі незгоди з умовами - відмовитися від укладення Публічної оферти і використання послуг Виконавця. 2. Прийняття і договір громадської пропозиції 2.1.Замовник приймає Публічну оферту шляхом передоплати послуг Виконавця, щодо яких Публічна оферта є остаточною. Ухвалення Замовником цієї Публічної оферти означає, що він повністю згоден з усіма положеннями Публічної оферти. 2.2.Шляхом прийняття Публічної оферти в порядку, зазначеному в п. 2.1 Публічної оферти, Замовник гарантує, що він ознайомлений, згоден та повністю і беззастережно приймає всі умови Публічної оферти в тій формі, в якій вони представлені. 3. Права та обов'язки сторін 3.1. Виконавець зобов'язується: 3.1.1.Організувати і забезпечити належне надання послуг. 3.1.2.Використовувати всі персональні дані і конфіденційну інформацію про Замовника тільки для надання послуг, не передавати і не показувати інформацію, зазначену в документації, і інформацію про Замовника третім особам. 3.2. Виконавець має право: 3.2.1.Самостійно визначати форму і способи надання послуг, виходячи з вимог законодавства, технічних можливостей, а також конкретних умов Договору з урахуванням побажань Замовника. 3.2.2.Вимагати оплати за надані послуги або за послуги, що надаються. 3.2.3.Відмовити у наданні послуг Замовнику у разі несплати (часткової оплати) за послуги своєчасно, при несвоєчасному поданні заявки на надання послуг. 3.2.4.Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання його зобов'язань за Договором. У разі отримання невірної або неповної інформації від Замовника, Виконавець має право призупинити виконання своїх зобов'язань за Договором до надання необхідної інформації. 3.3. Замовник зобов'язується: 3.3.1.Своєчасно і в повному обсязі сплачувати вартість надання послуг Виконавця. 3.3.2.Надати Виконавцю всю інформацію і дані, які необхідні для виконання його зобов'язань за Договором. 3.3.3.Не розголошувати конфіденційну інформацію та інші дані, надані Виконавцем. 4. Гарантії 4.1.Укладаючи цю угоду, Замовник підтверджує і погоджується з тим, що на нього прямо поширюються всі гарантії, обіцянки і дані, надані Замовником відповідно до цього Договору. 5. Дійсність 5.1.Виконавець та Замовник визнають, що цей Договір є обґрунтованим, дійсним та підлягає виконанню. 5.2.Якщо будь-який термін, угода, умова або положення цього Договору буде визнано судом компетентної юрисдикції недійсним або що не підлягає виконанню, то Сторони можуть змінити такий стан судом виключно в тих межах, в яких це визнано необхідним, щоб в результаті інші положення цього Договору жодним чином не були порушені або визнані недійсними. 6. Зміна 6.1.Виконавець залишає за собою право змінювати, оновлювати, додавати, видаляти, переглядати і змінювати цей Договір в будь-який час. Такі зміни вступають в силу, і Замовник погоджується з ними або через 30 днів з дати публікації змін на веб-сайті, в залежності від того, що настане раніше. 7. Конфіденційність 7.1.Сторони погоджуються, що кожна з них зобов'язується зберігати і не розкривати будь-яку конфіденційну або приватну інформацію, отриману від іншої сторони в результаті або у зв'язку з Договором та / або Послугами, що надаються у зв'язку з ним. 7.2.Ні Замовник, ні Виконавець не можуть без попередньої письмової згоди іншої Сторони розкривати будь-якій третій стороні будь-які дані, що стосуються приватної або конфіденційної інформації та матеріалів іншої Сторони, включаючи, крім іншого, бізнес або методи роботи іншої Сторони, в результаті або у зв'язку з Договором та / або Послугами, за винятком випадків, передбачених законодавством, в тій мірі, в якій така інформація може стати загальнодоступною, вона може бути отримана або згенерована кожною із Сторін, крім порушення даного пункту. 7.3.Цей пункт залишається в силі після припинення дії Договору. 8. Реквізити Виконавця Товариства з обмеженою відповідальністю “Херсонський планетарій ім.Ю.О.Гагаріна” Адреса: м.Херсон вул.Воронцовська буд 14 код ЄДРПОУ 02923370